KIỂM TRA MÃ BẢO HÀNH

  • Kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi kích hoạt bảo hành: hình thức bao bì đóng gói còn nguyên vẹn, tem nhãn đầy đủ, hạn dùng còn ít nhất 120 ngày kể từ ngày mua, tem bảo hành còn nguyên vẹn chưa bị cào lộ phần mã QR hoặc mã ký tự dùng để kích hoạt bảo hành sản phẩm.
  • Cào nhẹ phần có lớp tráng bạc trên TEM BẢO HÀNH để lộ ra mã QR hoặc chuỗi ký tự (chữ & số), nhập vào ô [Mã bảo hành] và bấm nút [KIỂM TRA] để hoàn thành việc kiểm tra thông tin bảo hành sản phẩm.